การแต่งกายโรงเรียนเซนต์แอนดรูว์

 

การแต่งกายชุดนักเรียนประถมศึกษา

การแต่งกายชุดนักเรียนและชุดพละอนุบาล

   

การแต่งกายชุดลูกเสือประถมปลาย

การแต่งกายชุดลูกเสือประถมต้น