ผลงานนักเรียน
เด็กหญิงวาริพัชญ์ ทวีพรธัญรัตน์

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่น(ศิลปวัฒนธรรม) เนื่องในวันเยาวชนเเห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ของสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ นัดดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นจรัสพรปฎิภาณ (พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี)

 
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ การบันทึกคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ"คุณครูของฉัน" ความยาวไม่เกิน ๓ นาที งานไหว้ครู (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔